Předchozí
Diskuse o využití budovy OV KSČ - dokončení
Následující
Zavřít okno
Zápis z Plenární schůze MěstNV 13.12.1989 v hotelu Grand.Zavřít okno