Předchozí
Prohlášení pléna MěstNV Pardubice z 13.12.1989
Následující
Zavřít okno
SOkA Pardubice, Zápis z Plenární schůze MěstNV 13.12.1989.Zavřít okno