Sametová revoluce


Jan Řeháček: Sametová revoluce v Pardubicích
Cena: 50,- Kč
Poštovné (zaslání na dobírku): 85,- Kč
Celkem: 135,- Kč
Objednejte nyní !


Ukázka studetského humoru
Archiv univerzity Pardubice

Generální stávka 27.11.1989
Foto: Evžen Báchor.

Přejmenování ulic, stanovisko komunistů k OV KSČ
Zápis z Plenární schůze MěstNV 13.12.1989 v hotelu Grand

Stanovisko OF Svítkov k otázce pardubického letiště
SOkA Pardubice, složka OF Pardubice.

OF Pardubice informuje 28.12.1989 - pokračování
Vyšlo v novinách Zář 28.12.1989.

Prohlášení MěstNV Pardubice ze 6.12.1989
SOkA Pardubice, Zápis z Plenární schůze MěstNV 13.12.1989.
Revoluce v Pardubicích den po dni
Jan Řeháček


Pátek 17. listopadu roku 1989 byl v Pardubicích poměrně slunečným podzimním dnem. Ani vysokoškolští studenti, ani herci pardubického divadla v té době ještě netušili, že se za několik dní budou významnou měrou podílet na dějinách této země…


Pondělí 20. listopadu začátek revoluce v Pardubicích

První schůzka pardubického disentu s některými zaměstnanci divadla se konala právě v divadle v dopoledních hodinách v pondělí 20. listopadu. Na večerním shromáždění v divadle pak herci divadle přečetli prohlášení: "My, pracovníci Východočeského divadla jsme byli vždy přesvědčeni, že náš příspěvek k celospolečenskému dialogu probíhá prostřednictvím uměleckého díla. V tom je také smysl naší práce. Vážnost společenské situace, která vznikla na základě událostí 17. listopadu 1989, nás nutí připojit se k prohlášení českých divadelníků. V brutálním zásahu Veřejné bezpečnosti a vojsk Ministerstva vnitra proti klidné demonstraci studentů v Praze spatřujeme neschopnost vedoucích představitelů řešit situaci dialogem, vyslovujeme jim nedůvěru a navrhujeme jejich odstoupení. Svědomí herců nás nutí dnes na jevišti hrát, svědomí občanů nikoliv."

Také pardubičtí vysokoškoláci se v pondělí v odpoledních hodinách připojili k pražským vysokoškolským studentům a vstoupili do stávky. ... Jak posléze v pátek 24. listopadu uvedl regionální tisk Zář, po skončení pondělního setkání v divadle se na třídě Míru shromáždilo asi 250 lidí, převážně studenti. "Po provolání několika hesel se vydal průvod náměstím Osvobození (dnes náměstí Republiky) na nábřeží ČSLA (dnes Sukova třída) a zamířil k vysokoškolským kolejím v Polabinách," uvedly tehdy noviny Zář, které byly listem Okresního výboru KSČ.


Úterý 21. listopadu protestuje i gymnázium

Následující den v úterý 21. listopadu se do protestu proti zásahu na Národní třídě v Praze a tehdejšímu režimu aktivně zapojilo také pardubické gymnázium. Studenti školy se spolu s pedagogy vydali krátce před polednem na průvod městem přes třídu Míru s peticí k areálu VŠCHT na tehdejším Leninově náměstí (dnes Legií).... Průvod největší střední školy ve městě způsobil zájem nejen veřejnosti, ale i příslušníků StB, kteří z chodníku jeho účastníky pozorně sledovali.

Téhož dne večer se pak opět uskutečnila demonstrace, tentokrát již před divadlem. Okolo devatenácté hodiny se zde shromáždilo na dva tisíce lidí, nyní již nejen studenti. ... Okolo dvacáté hodiny se pak vydal od divadla do pohybu průvod. ....


Bouřlivý týden

Naplno začalo fungovat také pardubické Občanské fórum. U jeho zrodu stáli mimo jiné i signatářka Charty 77 Jarmila Stibicová, Pavel Šmíd, divadelní výtvarník Jaromír Vosecký nebo restaurátor František Vít, v jehož bytě se zhruba týden scházeli zakládající členové OF. Z dalších osobností pak připomínáme také ing. Vlastimila Doubravu, Bohuslava Louna, Libora Kudláčka, Jarmilu Kudláčkovou, sociologa Michala Vajraucha, Jiřího Razskazova nebo ing. arch. Miroslava Petráně. Druhou větev OF pak tvořili lidé sdružení okolo někdejších členů Klubu angažovaných nestraníků a sdružení Obroda reprezentovaných Bohdanem Dvořákem.

Ve středu 22. listopadu k účastníkům demonstrace před divadlem promluvili kromě členů uměleckého souboru VČD pražský herec František Švihlík a zástupci pardubických podniků.

Ve čtvrtek 23. listopadu k přítomným promluvili mimo jiné i vedoucí tajemník OV KSČ Jaroslav Kubínek, herečka Národního divadla Jana Hlaváčová nebo herec Boris Rösner, dále pak představitelé Československé strany socialistické a Československé strany lidové, církevní činitelé a další.

V pátek 24. listopadu se také konalo diskusní fórum v prostorách kulturního domu na Dukle. To bylo určeno studentům a zaměstnancům pardubického Parama. Podle tehdejších novin Zář ze dne 28.11.1989 se fóra účastnilo na 150 lidí. Hostem byla i členka Městských divadel pražských paní Věra Galatíková. ...

Paní Galatíková pak vystoupila i na večerní demonstraci před divadlem. Mimo jiné zde hovořil také předseda ONV Viktor Chrobok.

V sobotu 25. listopadu se konal v sídle OV KSČ (dnes Domě hudby) okresní aktiv KSČ. Večer pak o výsledcích této okresní konference komunistů informoval tajemník OV KSČ Jan Kučera. Na večerním shromáždění před divadlem pak promluvili například předseda MěstNV v Pardubicích Jaroslav Šimon, nebo poslanec Federálního shromáždění Václav Rabas a herec divadla Ypsilon Petr Popelka.


Pondělí 27. listopadu generální stávka


Revoluce v Pardubicích již byla v plném proudu a živě diskutovanými tématem byla i chystaná generální stávka, která se měla uskutečnit v pondělí 27. listopadu mezi 12. a 14. hodinou. Ještě před tím se však sešla v pátek 24. listopadu rada Městského národního výboru (MěstNV) Pardubice, která vydala prohlášení, ve kterém se mimo jiné psalo: "Nesouhlasíme s připravovanou generální stávkou dne 27. listopadu 1989, která by mohla život ve městě narušit. Za cíl v této době považujeme konstruktivní dialog k posílení a urychlení demokratizace a přestavby naší socialistické společnosti. Vyzýváme občany ke klidu a rozvaze."

Toto stanovisko se však nesetkalo s přílišným souhlasem.

Spíše naopak. Celá řada pardubických podniků se ke stávce připojila, i když některé jen symbolicky. ...

Kladně se ke generální stávce postavili také zaměstnanci pardubického Dopravního podniku: "Protože městská hromadná doprava nemůže být ochromena plné dvě hodiny, na důkaz našeho postoje se připojujeme ke generální stávce tímto způsobem: Dne 27. listopadu 1989 ve 12.00 vozy Dopravního podniku města Pardubic na minutu zapnou svoje klaksony a přeruší jízdu."


Jednání s městem a odvolání poslanců


Občanské fórum nejen v Pardubicích řešilo mnohé problémy. O nich se hovořilo i na společném jednání mezi představiteli pardubické radnice, které se poprvé uskutečnilo ve čtvrtek 23. listopadu. Zde byla domluvena možnost prezentace názorů OF v městském rozhlase. Ještě před generální stávkou 27. listopadu získalo OF svou vývěsku v podchodu před Zelenou bránou. ...

Významnou roli hrálo Občanské fórum také v otázce výměny poslanců Federálního shromáždění za Pardubice. Podpisová akce požadovala okamžité odstoupení poslanců Kempného a Rabase. Zatímco prvně jmenovaný odstoupil téměř okamžitě, národní umělec a varhaník Václav Rabas opustil svůj post poslance až 8. prosince. ... Na jejich posty byli těsně před koncem roku kooptováni JUDr. Zdeněk Jičínský a RNDr. Libor Kudláček.


Neděle 3. prosince řetěz lidských rukou


Zajímavým nápadem byla akce Řetěz spojených rukou, jehož podstatou bylo propojení dvou největších východočeských měst a odvěkých rivalů Pardubic a Hradce Králové. Tento nápad vznikl v pardubickém OF a jak jsem při procházení archivních dokumentů zjistil, prvotní myšlenka byla propojit Pardubice nikoliv s Hradcem Králové, ale s Chrudimí. Jelikož však spojení Pardubic a Hradce se zdálo být mediálně zajímavější jako vzájemné podání rukou dvou velkých rivalů, byl řetěz lidských rukou z Pardubic směřován nakonec do Hradce. A tak v neděli 3. prosince 1989 proběhla akce, která do té doby neměla u nás obdoby. ...


Třetí revoluční týden


V pátek 8. prosince zveřejnil list Zář požadavky pardubického Občanského fóra, mezi nimiž bylo například vytvoření komise pro kontrolu odzbrojení Lidových milicí, které byly do té doby ozbrojenou složkou KSČ. Požadováno bylo také zrušení Lidových milicí v okrese Pardubice a zveřejnění seznamu všech poslanců včetně jejich stranické příslušnosti ve volebním obvodě Pardubice. K tomu také později skutečně došlo.

V sobotu 9. prosince se uskutečnila v budově OV KSČ mimořádná okresní konference této strany. Kolem budovy se shromáždilo velké množství občanů, kteří vytvořili řetěz lidských rukou. V 9 hodin požádali zástupci OF Pardubice o umožnění vstupu do sálu a přečtení svého provolání. Vstup jim sice umožněn nebyl, ale prohlášení OF bylo v sále přečteno.

V neděli 10. prosince se konala před Východočeským divadlem opět demonstrace. Její účastníci si zde tentokrát připomněli Den lidských práv.

V tentýž den také divadlo obnovilo svůj provoz. Stalo se tak na základě dohody Koordinačního centra uměleckých svazů a OF ze dne 10.12.1989. Ve stanovisku Východočeského divadla a všech jeho zaměstnanců bylo k této záležitosti mimo jiné uvedeno:


Středa 13. prosince - bouřlivé zasedání MěstNV


V sále hotelu Grand se ve středu 13. prosince sešli představitelé a poslanci MěstNV spolu s řadou hostů, mezi kterými byli zejména členové pardubického Občanského fóra. A jednání bylo velmi složité a zdlouhavé.

Velmi citlivým bodem jednání byla volba nového člena rady města na místo zemřelého místopředsedy MěstNV ing. Rybišara. Ani jeden ze dvou navržených kandidátů nebyl zvolen, jelikož vystoupila studentka medicíny Vlasta Součková se svědectvím, že jeden z kandidátů na člena rady Jan Krátký v revolučních dnech zakázal promítání videokazety se zásahem na pražské Národní třídě ve výloze prodejny Supraphonu ve Smilově ulici. Volba byla tedy přesunuta na leden.

Na tomto zasedání také došlo k přejmenování třídy 7. listopadu na 17. listopadu.


Přeměna OV KSČ na Dům hudby


Dalším velmi důležitým projednávaným bodem na tomto zasedání MěstNV byla otáz-ka dalšího využití budovy OV KSČ na dnešní Sukově třídě. Předseda MěstNV Jaroslav Šimon zde seznámil přítomné s dopisem, který obdržel od OV KSČ a který se týkal zpětného navrácení budovy městu....

Na jednání v hotelu Grand bylo však prezentováno i několik dalších námětů na využití budovy. Střední potravinářská škola přišla s požadavkem na využití budovy pro ubytování pěti set svých studentů, nedostatečné prostory prezentovala Komorní filharmonie, Konzervatoř i Lidová škola umění. ...

Myšlenka na umístění filharmonie v paláci OV KSČ byla všeobecně přijata kladně. Uvolněním prostor v Husově sboru na Olšinkách, kde filharmonie do té doby sídlila, by se totiž uvolnily prostory pro případnou komorní divadelní scénu. Podobně bylo argumentováno i v případě umístění Lidové školy umění. Bylo připomínáno, že výuka v hudebním oddělení probíhá již deset let v prostorách pardubických základních škol, což omezuje školy ať již v sestavování výuky, hudební nástroje a nábytek LŠU zabírá místo v učebnách Základních škol, nehledě na komplikace s odpoledním úklidem tříd.

Následující Plenární zasedání MěstNV 26. února 1990 nakonec doporučilo, aby se z budovy OV KSČ stal Dům hudby s umístěním Komorní filharmonie Pardubice, Lidové školy umění a Konzervatoře Pardubice. K tomu také v průběhu roku 1990 skutečně došlo.


Střípky z dalších revolučních dní


V sobotu 16. prosince se měl v prostorách hotelu Grand konat ples u příležitosti 80. výročí založení Východočeského divadla. Vedení divadla však oznámilo, že se ples z technických důvodů nekoná.V tentýž den však začalo divadlo opět hrát. V režii Michaela Taranta uvedlo hru podle románové předlohy Vladimíra Vančury Markéta Lazarová.

V této souvislosti není bez zajímavosti, že některé pardubické závody nabídly odkoupení propadlých i neprodaných vstupenek z období divadelní stávky.

V úterý 19. prosince Rada MěstNV na svém zasedání doporučila vznik komise pro změnu názvů některých pardubických ulic a náměstí. Současně byla také vytvořena komise pro odstraňování plastik. Důvodem byla zejména snaha o odstranění pomníku V.I.Lenina z prostranství před Východočeským divadlem. ...

Těsně před vánočními svátky se ve čtvrtek 21. prosince konala veřejná schůze Občanského fóra Konzervatoře v Pardubicích, které se vyslovilo proti setrvání Václava Rabase ve funkci ředitele konzervatoře.

Příjemnou zprávou bylo zvolení Václava Havla prezidentem republiky 29. prosince 1989 nebo Koncert pro Občanské fórum, který se konal za účasti Komorní filharmonie Pardubice a houslového virtuosa Václava Hudečka v budově OV KSČ.

Asi završením revoluce v Pardubicích byla návštěva prezidenta Václava Havla, který zavítal do Pardubic na pozvání místního Občanského fóra 27. ledna 1990. Pan prezident do Pardubic přijel krátce po patnácté hodině, kdy dorazil na zcela zaplněné tehdejší Náměstí Osvobození (dnes Republiky). Z balkonu divadla promluvil k několikatisícovému davu na náměstí, v divadle pak diskutoval se členy pardubického OF.

Více naleznete v publikaci Sametová revoluce v Pardubicích, kterou zakoupíte v E-shopu.

POZOR: Jakékoliv použití textu či fotografií umístěných na těchto stránkách možné pouze se souhlasem provozovatele stránek.Své dotazy a připomínky adresujte na info@kppardubicka.cz
sitemap.xml