Sametová revoluce


Jan Řeháček: Sametová revoluce v Pardubicích
Cena: 50,- Kč
Poštovné (zaslání na dobírku): 85,- Kč
Celkem: 135,- Kč
Objednejte nyní !


Ukázka studentského humoru
Archiv Univerzity Pardubice

Studentská stávka na VŠCHT
Foto: Radan Duchoň

Přejmenování ulic, stanovisko komunistů k OV KSČ
Zápis z Plenární schůze MěstNV 13.12.1989 v hotelu Grand

Kritika nové redakční rady Záře z 22.12.1989
SOkA Pardubice, složka OF Pardubice.

Lidé vyjádřili svůj postoj - Zář z 1.12.1989
Průběh generální stávky dle dobového tisku.

Prohlášení studentů Gymnázia Holice
SOkA Pardubice, složka Občanské fórum Pardubice.
Dokumenty z období Sametové revoluce v Pardubicích

FotografieHumor z období revoluceDobové dokumenty MěstNV PardubiceUkázky z dobového regionlního tiskuZ Archivu Občanského fóra PardubiceProhlášení podniků a organizací Pardubicka
Své dotazy a připomínky adresujte na info@kppardubicka.cz
sitemap.xml