Sametová revoluce


Jan Řeháček: Sametová revoluce v Pardubicích
Cena: 50,- Kč
Poštovné (zaslání na dobírku): 85,- Kč
Celkem: 135,- Kč
Objednejte nyní !


Ukázka studetského humoru
Archiv univerzity Pardubice


Prohlášení rady MěstNV Pardubice z 24.11.1989
Vedení národního výboru odsuzuje jakékoliv násilí.

Interní zpráva ze setkání OF a OS SNB z ledna 1990
SOkA Pardubice, složka Občanské fórum Pardubice

Řetěz lidskcýh rukou - foto z Pochodně
Řetěz lidských rukou spojil 3.12.1989 Pardubice a Hradec Králové. Fotografie z deníku Pochodeň z 4.12.1989.

Prohlášení zaměstnanců OD Prior Pardubice
SOkA Pardubice, složka Občanské fórum Pardubice.
Dokumenty z období Sametové revoluce v Pardubicích

FotografieHumor z období revoluceDobové dokumenty MěstNV PardubiceUkázky z dobového regionlního tiskuZ Archivu Občanského fóra PardubiceProhlášení podniků a organizací Pardubicka
Své dotazy a připomínky adresujte na info@kppardubicka.cz
sitemap.xml