Sametová revoluce


Jan Řeháček: Sametová revoluce v Pardubicích
Cena: 50,- Kč
Poštovné (zaslání na dobírku): 85,- Kč
Celkem: 135,- Kč
Objednejte nyní !


Ukázka studetského humoru
Archiv univerzity Pardubice

Demonstrace studenů gymnázia před VŠCHT
V úterý 21.11.1989. Foto: Radan Duchoň.

Diskuse o využití budovy OV KSČ - dokončení
Zápis z Plenární schůze MěstNV 13.12.1989 v hotelu Grand.

Dopis obyvatelů sídliště Závodu míru
SOkA Pardubice, složka OF Pardubice.


Prohlášení zaměsntanců CK Čedok Pardubice
SOkA Pardubice, složka Občanské fórum Pardubice.
Dokumenty z období Sametové revoluce v Pardubicích

FotografieHumor z období revoluceDobové dokumenty MěstNV PardubiceUkázky z dobového regionlního tiskuZ Archivu Občanského fóra PardubiceProhlášení podniků a organizací Pardubicka
Své dotazy a připomínky adresujte na info@kppardubicka.cz
sitemap.xml